Nahrávám...

MUDr. Hana Vaculíková

Profesní životopis

1992

absolvování gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově

1999

absolvování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1999 - 2006

zaměstnanecký poměr a MD

2001

absolvování kolokvia v Brně 21.11.2001

2002

udělena Licence - osvědčení odborné způsobilosti a zařazena do programu celoživotního vzdělávání, každé 3 roky obnova Osvědčení odbornosti - Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti - po absolvování akreditovaných seminářů v potřebném množství

2006

absolvování výběrového řízení a udělena registrace pro olomoucký kraj, od 1.3. zahájen provoz vlastní praxe fyzické osoby v Dřevohosticích , Náměstí 13 - jediná stomatologická ordinace v městyse Dřevohostice

2009

absolvování druhého výběrového řízení a udělení registrace pro zlínský kraj, od 1.4. rozšíření provozu o praxi v Holešově, Sušilova 488 na částečný úvazek

2011

absolvování dalších dvou výběrových řízení v olomouckém a ve zlínském kraji a udělení registrací v obou krajích na právnickou osobu, od 1.1. 2011 vznik Zubní ordinace MUDr. Hana Vaculíková s.r.o. a zahájen provoz právnické osoby, jediná jednatelka MUDr. Hana Vaculíková

2012

od 1.7. změna působení holešovské stomatol. ordinace - přestěhování praxe z ulice Sušilova 488 na Příční 173, Holešov

1999 - 2019

Od listopadu 1999 do března 2019 jsem absolvovala 88 odborných seminářů, z nichž bych jako nejzajímavější uvedla Kurz Lékařské první pomoci ukončený ověřením znalostí na Katedře urgentní medicíny a katastrof v Praze 10, Ruská 85 v roce 2002.

- od 5.5.2015 jsem členkou představenstva OSK Olomouc
- od 3.10. 2017 ve funkci hospodáře OSK Olomouc